Digitaal afspraak maken

Via mijngezondheidsnet.nl (MGN) kunt u online een afspraak maken, via e-mail een vraag stellen aan de huisarts of assistente uw dossier en uitslagen inzien.
E-mail consulten zijn niet bedoeld voor ingewikkelde of spoedeisende vragen, dan kunt u beter met de assistente bellen.
Voor het maken van online afspraken via MGN geldt:
Kijk eerst op thuisarts.nl of het nodig is om een afspraak te maken.
Bij twijfel kunt u met de assistente overleggen, zij kan u advies geven of eenvoudige klachten zelf behandelen op het spreekuur bij de spreekuurondersteuner of assistente.
U kunt alleen een afspraak maken bij uw eigen huisarts
U kunt tijdens uw afspraak maar 1 klacht bespreken.
Maak voor meerdere klachten een dubbele afspraak.
U kunt via MGN uw uitslagen inzien en wat uw huisarts voor advies erbij heeft geschreven.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur

Voor spoedgevallen kunt u ons tussen 08.00 en 17.00 uur altijd rechtstreeks bellen op de spoedlijn:
0229 - 24 25 05

Contact

Betje Wolffplein 170, 1628 NV  Hoorn

Centrale Huisartsenpost:
0229-297800