Nieuws in de praktijk

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan niet stil. Wij houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van fysiotherapeutische behandelingen. Ook vindt u hier informatie met betrekking tot nieuws uit onze eigen fysiotherapie praktijk.

Krachtenbundeling in de eerste lijn

29-06-2023

Persbericht:

Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn hebben een voorgenomen besluit genomen om bestuurlijk te fuseren. Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring: “We willen optimaal blijven bijdragen aan het versterken van welbevinden en gezondheid van alle inwoners in onze regio. De landelijke uitdagingen die op ons afkomen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het intensiever worden van de zorgvraag en de betaalbaarheid daarvan, maken dat wij het cruciaal vinden om onze krachten in de eerste lijn te bundelen, onder het motto van hoe dan, zo dan! Met deze stap kunnen we mét inwoners, cliënten, patiënten, collega-professionals, bestuurders, gemeenten, zorgverzekeraars en financiers passende gezondheidszorg realiseren. Samen beter en slimmer deze toegankelijk houden en ook elkaar ontzorgen.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Voor spoedgevallen kunt u ons tussen 8 en 17 uur altijd rechtstreeks bellen op de spoedlijn: 0229-242505. Voor een levensbedreigende situatie waarin iedere seconde telt belt u 112.

Openingstijden

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

08.00 - 21.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-241044
Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999