Een content intro tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Hersenen

Fysieke activiteit helpt hersenen stress te verlagen

Een onderzoeksteam van de Princeton University (USA) heeft ontdekt dat fysieke activiteit het brein reorganiseert. Daardoor worden stressprikkels verlaagd en krijgt gevoel van onrust minder invloed op normale hersenfuncties.

Het effect van fysieke activiteit op het voorstel deel van de hippocampus* (deel in de hersenen wat een rol speelt in het stresssysteem) is nog niet diepgrondig onderzocht. Onder leiding van Elizabeth Gould, Professor of Psychology in Princeton zijn specifieke hersencellen onderzocht met als doel om reacties op onrust en angst beter te begrijpen.

Hardlopen bleek een grote toename van celkernen te geven in de hippocampus. Actieve hardlopers reageerde veel gecontroleerder op stressprikkels in vergelijking tot inactieven. Voor het experiment werd een groep van muizen vrij toegang tot een rennend rad verleend. Een andere groep kreeg geen rad. Na 6 weken werden beide groepen muizen blootgesteld aan koud water gedurende een korte periode. Voor muizen is koud water een enorme stressverhoger.

Bijna direct waren de verschillen in reacties overduidelijk. Zonder teveel op de technische details in te gaan, bleek er veel remming en controle van de stressreactie bij de actieve muizen. Ook stresshormonen kwamen duidelijk minder vrij bij de actieve muizen.

*De hippocampus speelt een rol bij het stresssysteem. Het verlaagt het stresshormoon cortisol dat ontstaat na stressvolle ervaringen. Bij iemand die geregeld gestrest is, duurt het langer voor de cortisolspiegel weer op normaal niveau is. Cortisol kan schade toebrengen aan de hippocampus.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Openingstijden

maandag

07.30 - 21.00 uur

dinsdag

07.30 - 21.00 uur

woensdag

07.30 - 21.00 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-241044
Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999