Hoe werken wij?

Het gezondheidscentrum Kersenboogerd staat zijn patiënten bij om hun gezondheid en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te bevorderen of te handhaven. De autonomie en persoonlijke voorkeuren van de patiënt zijn hierbij het uitgangspunt.

Missie en visie
Het gezondheidscentrum Kersenboogerd staat zijn patiënten bij om hun gezondheid en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te bevorderen of te handhaven. De autonomie en persoonlijke voorkeuren van de patiënt zijn hierbij het uitgangspunt.

Voor onze zorg betekent dit:

 • De zorgvraag van de patiënt vormt de basis voor ons handelen.
 • We stemmen diverse soorten zorg goed op elkaar af, zowel intern als extern
 • We leggen de lat hoog als het om kwaliteit en professionaliteit gaat.
 • We bieden zowel curatieve als preventieve zorg, aan individuen en groepen.
 • We voorkomen onnodig zorggebruik.
 • We bieden de patiënt kennis en inzicht om de zelfredzaamheid te vergroten.
 • We doen dit met respect voor de patiënt en voor elkaar.

Voor onze organisatie betekent dit:

 • We koppelen professionaliteit aan betrokkenheid, invoelingsvermogen en verantwoordelijkheid.
 • We zijn doelmatig en innovatief.
 • We onderhouden goede contacten met onze partners.
 • We streven ernaar de hoogwaardige zorg duurzaam te leveren.
 • We werken aan een plezierig werkklimaat waarin medewerkers:
  • uitgedaagd worden,
  • zich kunnen ontplooien
  • zich inspirerend en zinvol bezig houden met maatschappelijk waardevolle doelstellingen.

Kernachtig betekent dit ‘Samenwerken aan uw gezondheid

Mooie woorden in de praktijk
Wat merkt u als gebruiker nu van al deze mooie woorden?
In de eerste plaats leveren we zorg van een hoge kwaliteit. Alle disciplines werken er hard aan om HKZ (dit is het kwaliteitssysteem voor de gezondheidszorg) gecertificeerd te worden en te blijven.
Onze apotheek is sinds 2007 gecertificeerd.
Fysiotherapie is sinds 2017 een Plus Praktijk.  
Onze huisartsenpraktijk draagt het keurmerk NHG-accreditering, toegekend door NPA.
Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen. Om het keurmerk te behalen heeft onze praktijk eerst een grondige zelfevaluatie uitgevoerd. Daar kwamen verbeterpunten uit, die we hebben aangepakt. Na een jaar heeft de auditor van NPA onze praktijk bezocht en beoordeeld of wij aan de normen voldoen en os inzetten om te blijven verbeteren. Op basis van het verslag van de auditor heeft NPA ons het keurmerk toegekend. 

Belangrijk is ook dat we de zorg onderling goed op elkaar afstemmen. Dit verhoogt ook de kwaliteit en voorkomt dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Zorg op maat. Een mooi voorbeeld daarvan is onze COPD carrousel voor de jaarcontrole voor COPD-patiënten. We hebben dat voor u ontwikkeld. Landelijk is er veel aandacht voor dit project en het wordt nu ook elders ingevoerd.

U zult bij ons regelmatig zorgverleners aantreffen die nog in opleiding zijn. Zo dragen we eraan bij dat er ook in de toekomst voldoende zorgverleners zijn. Bovendien nemen zij de nieuwste vakontwikkelingen mee en houden ons zo scherp. Er wordt u altijd gevraagd of u instemt met de behandeling door een zorgverlener in opleiding. U loopt daarbij geen onnodig risico: de zorgverleners van het gezondheidscentrum volgen nauwgezet al hun verrichtingen.

Agressie
Helaas krijgen ook onze zorgverleners soms te maken met agressie. Het gezondheidscentrum hanteert daarvoor een agressieprotocol. Kern is dat we grensoverschrijdend gedrag altijd intern melden. In ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie.

Bestuur
Het gezondheidscentrum is een stichting. In 2009 zijn de statuten aangepast aan de eisen van deze tijd. De stichting wordt nu bestuurd door een Raad van Bestuur, die, in ons geval, éénhoofdig is. Deze bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Meer informatie hierover vindt u op de website van Omring

Er is voor gekozen om te werken volgens de gedragscode voor de goede bestuurder, zoals die is vastgelegd voor bestuurders in de zorg.

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het toetsen of de bestuurder in beleid en uitvoering de doelen van de stichting realiseert en daarbij de belangen van alle betrokkenen in het oog houdt. Het Gezondheidscentrum houdt zich qua bezoldiging aan de richtlijnen en aan de WNT.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag geopend

Openingstijden verschillen per discipline. Klik in het menu aan de bovenkant om de openingstijden van de verschillende discplines te zien.

Adres

Betje Wolffplein 170, 1628 NV  Hoorn

Leonard Bernsteinhof 4, 1628 TT Hoorn