Nieuws 

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan niet stil. Wij houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid(szorg) en behandelingen.

Verheugd kunnen wij u mededelen dat de fusie tussen Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd doorgaat per 1 januari a.s.. Deze fusie is een belangrijke stap voor beide organisaties omdat we hiermee onze krachten kunnen bundelen om nog beter aan de zorgvraag van onze patiënten en cliënten te kunnen voldoen.

Ook wij kampen, net als landelijk, met een groot tekort aan huisartsen en assistenten. Hierdoor zijn we moeilijker bereikbaar. Wij proberen op dit moment nog steeds de beste zorg te verlenen die in onze macht ligt. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Persbericht:
Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn hebben een voorgenomen besluit genomen om bestuurlijk te fuseren. Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring: “We willen optimaal blijven bijdragen aan het versterken van welbevinden en gezondheid van alle inwoners in onze regio. De landelijke uitdagingen die op ons afkomen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het intensiever worden van de zorgvraag en de betaalbaarheid daarvan, maken dat wij het cruciaal vinden om onze krachten in de eerste lijn te bundelen, onder het motto van hoe dan, zo dan! Met deze stap kunnen we mét inwoners, cliënten, patiënten, collega-professionals, bestuurders, gemeenten, zorgverzekeraars en financiers passende gezondheidszorg realiseren. Samen beter en slimmer deze toegankelijk houden en ook elkaar ontzorgen.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag geopend

Openingstijden verschilt per discipline. Klik op menu van de discipline om de openingstijden te zien!

Adres

Betje Wolffplein 170, 1628 NV  Hoorn

Leonard Bernsteinhof 4, 1628 TT Hoorn